Małgorzata Machniewicz

 

Założycielka Akademii Twórczego Trenera i autorka ciekawych metod nauczania w trakcie szkoleń i warsztatów. Prowadzi firmę szkoleniową Vene.  

 

Posiada wielotorowe doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie personalnym dla biznesu- od rekrutacji po szkolenia, zarządzanie projektami, badanie nastrojów, budowanie systemów kompetencji i ocen okresowych.

Jako praktyk, zna zasady funkcjonowania biznesu i specyfikę pracy firm zarówno handlowych, produkcyjnych, usługowych jak i struktur administracyjnych. Pracowała między innymi jako Head Hunter, Trener wewnętrzny, Doradca zawodowy, Kierownik Działu Personalnego, Menedżer odpowiedzialny za sprzedaż, Menedżer Projektów.    

 

Jest metodykiem w obszarze uczenia ludzi dorosłych, specjalizuje się w rozwijaniu aktywnych metod pracy z grupami oraz osobami indywidualnymi. Stworzyła metodologię projektowania ćwiczeń i  uczy trenerów jak tworzyć własne, skuteczne metody rozwijające umiejętności, postawę czy wiedzę. Jako osoba niezwykle kreatywna, promuje też wykorzystywanie typowych oraz niecodziennych przedmiotów na szkoleniach- min. różnego rodzaju karty, kości, gry i zabawki oraz produkty spożywcze. 

 

Prowadzi warsztaty oraz coaching z zakresu rozwoju umiejętności managerskich, handlowych oraz osobistych. Specjalizuje się w takiej tematyce jak: poprawa efektywności zarządzania zespołem, motywowanie, zarządzanie projektami, metody sprzedaży, pokonywanie zastrzeżeń Klienta, zarządzanie czasem, współpraca w zespole, prezentacja, asertywność, komunikacja.

Realizuje projekty wsparcia organizacji w ocenie kompetencji, projektowaniu i wdrażaniu systemów ocen okresowych pracowników, planowaniu zasobów i rozwoju umiejętności. Wdrażała z sukcesem systemy motywacyjne w organizacjach handlowych, zarówno oparte na wynagrodzeniach jak i pozafinansowe. 

 

Z wykształcenia psycholog organizacji (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest certyfikowanym Trenerem Zarządzania, oraz coachem ICC. Prowadzi również ćwiczenia praktyczne ze studentami na Politechnice Łódzkiej. Jako jedna z kilku osób w Polsce posiada certyfikat Facylitatora metody LEGO® Serious Play®. 

 

Pracowała między innymi dla takich firm jak: Vision Express, PKO Leasing, Velux, Siemens, Mars Polska, Żywiec Zdrój, Polkomtel, Bank Nordea, Sanitec Koło, Fagum Stomil, Cebal Tuba, Asco Joucomatic, Media4mat, Eurobox, Bosch i Siemens, Ricoh, Hotel Senator, Target BPO, Option One, Teleca Polska.

 

W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem artystycznym- wykonuje biżuterię metodą sutache, ozdabia przedmioty testując nowe techniki- decoupage, quiling...

 

 

Dewiza życiowa:

 

Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne.

                                                                       Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe

Albert Einstein

Kwalifikacje

zawodowe

Właścicielka firmy szkoleniowej

Jarosław Rubin

 

 

Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą. Autor symulacji i gier biznesowych oraz ćwiczeń sprawdzonych w trakcie setek przeprowadzonych szkoleń.

 

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia Executive MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zajmował stanowiska związane z zarządzaniem oraz marketingiem i sprzedażą w firmach polskich i międzynarodowych od reprezentanta handlowego i doradcy technicznego, poprzez dyrektora ds. marketingu, do dyrektora-prokurenta spółki.

 

Posiada certyfikaty Trenerem Biznesu oraz Lean Change Agent.

 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, zarządzania zmianą, pracy zespołowej i negocjacji. Prowadził też Indywidualną Szkołę Trenerów Biznesu. Zajmuje się doradztwem w obszarze zarządzania zmianą.

 

Prowadzi zajęcia z zarządzania zmianą na Uniwersytecie SWPS WZ we Wrocławiu i Poznaniu. Jest kierownikiem merytorycznym studiów Psychologia w Biznesie na Uniwersytecie SWPS WZ w Poznaniu. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu zarządzania i HR.

Wiesław Grabowski

 

 

Menedżer, trener, mentor i coach.  Ma 30 letnie doświadczenie w biznesie,  w tym 18 lat na pozycjach menedżerskich do poziomu Zarządu i  7  lat  w coachingu indywidualnym i zespołowym oraz szkoleniu.  Były członek Zarządu Oracle Polska sp. z o.o.  i Dyrektor Konsultingu odpowiedzialny za Polskę i Kraje Bałtyckie. Zaprojektował i wdrożył kulturę projektową umożliwiającą bliską 100% skuteczności realizacji projektów. Osiągnął to dzięki zaprojektowaniu I zorganizowaniu program rozwoju umiejętności miękkich dla całego konsultingu, w którym wzięło udzial ok 200 osób ).  

 

W swojej pracy wykorzystywał caochingowy styl zarzadzania i pracował zgodnie z zasadami Przywództwa Sytuacyjnego Blanchard’a. Były Kierownik Działu Informatyki w Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego w Sanoku,  gdzie w latach 1989-1995  zbudował  techniczną i programową infrastrukturę IT wspierająca biznes firmy.W tym czasie wychował silny zespół  projektantów i programistów, z których wielu pracuje obecnie dla firm jak Oracle, HP, IFS, Asseco.     

 

Reprezentatywne projekty : 

  • coaching / mentoring dla menedżerów na różnych pozycjach I pracujących w róznych pionach w Oracle

  • indywidualne programy coachingowe dla menedżerów  różnych profesji

Anna Michalska

 

Z wykształcenia pedagog o specjalizacji resocjalizacja. Wraz z kształceniem formalnym uczestniczyła w licznych kursach edukacji poza formalnej, dzięki którym obrała dalszy kierunek zawodowy: bycie Trenerem. Jest mediatorem (FISO), praktykiem BSFT (Centrum Terapii Krótkoterminowej oraz Sopocki Ośrodek Specjalistyczny - SOS - Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - CTSR), trenerem biznesu (SWPS w Sopocie oraz ODiTK Gdańsk), doradcą zawodowym i edukacyjnym (WSAiB) oraz coachem CoachWise – w trakcie kształcenia (Coaching Center).

 

Jej ulubionymi tematami szkoleniowymi są: innowacyjne sposoby nauczania 

(z wykorzystaniem różnorakich gier i przedmiotów do realizacji celów szkoleniowych), kreatywność i myślenie „poza-pudełkiem”, neurodydaktyka procesów uczenia się (jak działa nasz mózg w kwestii uczenia się, style uczenia się), psychologia różnic indywidualnych w kontekście płci (mózg kobiety i mózg mężczyzny).

 

Szkoliła różne grupy odbiorców: od pracowników socjalnych, nauczycieli, urzędników, osoby osadzone w zakładach karnych, osoby korzystające z pomocy społecznej, dzieci oraz młodzież szkolną. W prowadzonych przez siebie szkoleniach główny nacisk stawia na praktyczne umiejętności, możliwe do wykorzystania w codziennym życiu Uczestnika.

 

Jej pasją są psy oraz od niedawna podróże motocyklowe.  

 

W życiu osobistym i zawodowym kieruje się słowami Arthura Asha: „Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz, zrób to, co możesz”.

 

Created with WebWave CMS